aktualizováno: 01.10.2022 22:27:55

KENNEL  ROYAL STUART Dalmatian's

Hrady/Castle's

Hrady...

Český Šternberk

          

 

Šternberk

              

 

Karlštejn

          

Kde: obec Karlštejn, okres Beroun

Náš nejznámější, nejnavštěvovanější a nejfotografovanější hrad, Národní kulturní památka. Stojí na terasách vápníkové skály. Hrad založil a po sobě pojmenoval český král a císař Svaté říše římské Karel IV. Výstavba probíhala v letech 1348 - 1357. Hrad byl určen především pro uložení říšských korunovačních klenotů, ostatků svatých a také jako místo panovníka odpočinku a rozjímání. V roce 1422 odolal obležení husitů, v roce 1646 vyloupen Švédy. V letech 1578 - 1597 renesančně upraven . V roce 1755 jej Marie Terezie věnovala nově založenému Ústavu šlechtičen v Praze. V letech 1887 - 1899 započala nákladná přestavba. Bohužel při těchto opravách utrpěla umělecká hodnota hradu. Dnešní pohádková podoba pochází z puristické přestavby z konce 19. století . Z původních objektů zůstalo jen jižní křídlo purkrabské budovy z 20. let 16. století se dvěma sály se sklípkovou klenbou a hrázděným patrem. Na západní straně se připojuje nižší úzké nádvoří se studniční věží podkovovitého půdorsu s 81m hlubokou cisternou , z níž se vytahoval voda pomocí velkého dřevěného kola. Voda byla Achillovou patou hradu, ani ve značných hloubkách se nepodařilo narazit na pramen a tak byla potřeba přivádět vodu do cisterny podzemní štolou z blízkého potoka.

Vstup se psem je povolen pouze na nádvoří, ale pokud máte psíka, který se vejde do tašky, můžete s ním klidně vyrazit objevovat taje a krásu hradu Karlštejn.

 

Olomouc - Přemyslovský hrad

              

Kde: obec Olomouc, okres Olomouc

Předchůdcem hradu bylo hradištní opevnění vzniklé již ve velkomoravské době v 9. století. V polovině 11. století byl na severním kopci vybudován menší hrad, poprvé zmiňovaný v roce 1073 a stal se sídlem údělních kňížat, příslušníků olomoucké větve Přemyslovců. Původní opevnění se stalo předhradím a na severní straně hřbitova byl postaven románský  Přemyslovský palác a ve druhé polovině 12. století pozdně románská okrouhlá věž, chránící palác. Celý hradní areál obklopila kamenná věž. Areál se postupně stával centrem moci církevní. V kňížecím paláci sídlil pouze purkrabí. Při své cestě do Polska, roku 1306, se zde zastavil král Václav III. - ten zde byl v noci úkladně zavražděn. Tímto rod Přemyslovců vymírá po meči. Románský kamenný hrad byl ponechán biskupům jako sídlo kapituly. Hrad se postupně začleňoval do městského opevnění. Ve 14. století přestavěn na vrcholně gotickou křížovou chodbu. V roce 1535 definitivně zůstává v rukou olomoucké kapitily a je v ní dodnes.

Pes do hradu nesmí, do parku pod hradem ano, ale pouze na vodítku a s náhubkem. Kdo toto nedodrží a potká městské strážníky, musí počítat s tím, že mu můžou / a většinou i udělý / pokutu.

 

Litice nad Orlicí

             

Kde: obec Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Hrad založen již ve 13. století. V roce 1304 se stává majetkem koruny a tomu je až do 40.let 14. stol. V letech 1427 - 1471 patřil hrad Jiřímu z Poděbrad. Ten jej nechal přestavět, zejména rozšířit opevnění a vybudovat pohodlnější obytné objekty. Již v roce 1657 je uváděn jako polorozbořený. V posledních desetiletích byl hrad postupně opravován a dnes je přístupný veřejnosti.

Protože pes může i do hradu samotného, nejenom na nádvoří, určitě ho vezmeme sebou na výlet.

 

Svojanov

                                             

Kde: obec Svojanov, okres Svitavy

Hrad založen kolem roku 1265 Přemyslem Otakarem II. na ochranu Trstenické stezky, patřil koruně. V letech 1287 - 90, až do popravy, byl vlastníkem Záviš z Falkenštejna, poté do husitských válek náležel opět k majetku krále. V 70. letech 15. stol. gotická přestavba, další úpravy v 16. století. Po požáru v roce 1569 renesančně upraven. Objekt poškozen za 30leté války , stejný osud ho neminul za válek pruských. V roce 1842 další požár, o rok později hrad obnoven a doplněn o tzv. nové empírové stavení. V roce 1910 koupilo hrad město Polička a objekt byl konzervován. Poté přístupněn veřejnosti.

Přístup se psem na vodítku, košík mít nemusí. Pokud nemáte kamzíka jako já, nemusíte hlídat. Ale jestli je váš psík zvědavý, musí být pod neustálým dohledem, protože hradby a ochoz na který se dostanete, jsou opravdu velmi vysoké a hrozí, že se pesan může zřítit.

Pernštejn

         

Kde: obec Pernštejn, okres Žďár nad Sázavou

Popis: hrad z poloviny 13. století, původně raně gotický byl zdokonalován a ve 2. polovině 15. a 1. polovině 16. století výrazně přestavěn a rozšířen. V té době vzniklo i velkolepé pozdně gotické opevnění, jedno z nejrozsáhlejších v Čechách. Členitý systém hradeb s mohutnou předvěží, propojený visutou chodbou s palácem a dalšími baštami je vynikající ukázkou opevňovací techniky. V roce 1645 dobývali marně tuto skvělou a dobře udržovanou pevnost Švédové. Pernštejn patří umělecky k nejhodnotnějším památkám na našem území. Organismus, budovaný více než 700 let, nemá svou ryzostí a souborem jednotlivých fortifikačních prvků ve střední Evropě obdoby. Národní kulturní památka, je dnes jedním z největším a nejznámějším hradů na Moravě a jednou z nejlépe zachovaných goticko - renesančních pevností v Evropě.

Za pejska se neplatí a může se pohybovat po celém areálu hradu mimo palác.

 

Sovinec 

        

Kde: obec Sovinec, okres Bruntál

Popis: gotický hrad založen před rokem 1333. V roce 1626 dobyt Dány a po jejich odchodu ihned zmodernizováno opevnění. V roce 1643 se hradu zmocňují Švédové a zůstávají zde do roku 1650. V roce 1784 do hradu udeřil blesk a pak následovali jen nejnutnější opravy. V roce 1939 tady nacisté zřídili internační tábor pro francouzské důstojníky. Hrad tvoří komplex budov, hradeb a věží a sedm bran kolem pěti nádvoří. Fortifikace Sovince je nejrozsáhlejším opevňovacím systémem  této doby u nás vůbec.

Se psem můžete do celého areálu hradu, mimo věž. A v příkopu jej můžete nechat volně proběhnout a obdivovat hrad ze spodu.

 

Bouzov 

      

Kde: obec Bouzov, okres Olomouc

Popis: hrad patrně již z počátku 14. století. V roce 1558 hrad vahořel a za 30 leté války byl císařskou pevností a vězením pro švédské vojáky. Za okupace tu pobýval přepadový oddíl SS. Patří mezi naše nejkrásnější a nejnavštěvovanější památky.

Pejsek může do hradního parku, ale pouze tam. Nesmí ani na první nádvoří. Proto ho necháme doma nebo se vystřídáme na prohlídky. Je možné nechat ho uvázeného ve stínu u stromu, ale protože je prohlídka dlouhá, tuto možnost nedoporučuji.