aktualizováno: 01.10.2022 22:27:55

KENNEL  ROYAL STUART Dalmatian's

Zámky/Manor house's

Zámky...

Janův hrad - lovecký zámeček

   

Konice

   

Jesenec

   

Chropyně

   

Hraniční zámek

   

Hustopeče nad Bečvou

   

Hranice

   

Hlučín

   

Bílá Lhota

      

Bludov

   

Boskovice

      

Citov

   

Dolany

      

Dolní Rožínka

   

Tovačov

             

 

Čechy pod Kosířem

          

 

Hrochův Týn

         

 

Kunzov

              

 

Kačina

            

 

Valtice

         

 

Břeclav

           

 

Konopiště

            

 

Troja

         

Kde: obec Praha 7, okres Praha

V letec 1679 - 1705 vystavěno honosné rodové letní sídlo, ve stylu italských barokních venkovských vil. Patří mezi nejpozoruhodnější stavby tohoto tipu na sever od Alp. Zámek je trokřídlá patrová stavba se středním dvoupatrovým traktem a věžovitými altány nad bočními křídly, doplněná o hospodářské budovy a francouzský park. Při zahradním průčelí je monumentální dvouramenné schodiště, posazené na obloucích arkád, bohatě zdobené plastikami soch drážďanských sochařů. Malířská výzdoba zámeckých interiérů patří k vrcholům barokního malířství v Čechách.

Vstup do zámeckého parku je pesům na vodítku povolen. Doporučuji návštěvu zámku. Prohlídka je samostatná a zdi zdobí nádherné obrazy psů a koní.

 

Žamberk

       

Kde: obec Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

V roce 1568 postaven kamenný dům, který dostal jméno po svém majiteli - Karlu Žampachovi - Karlovský, což dalo později podnět k pověsti, že zde pobýval Karel IV. Zámek je poprvé zmiňován v roce 1600. V roce 1643 vypálen Švédy a opravy trvaly až do roku 1656. Po roce 1658 dostává barokní podobu a okolí je upraveno jako zahrada. V 19. století zveleben a rozšířen park,Janem Parishem, postavena kašna s mramorovými slunečními hodinami. V roce 1844 zde byla také dokonale vybavená hvězdárna. Jeho dědic Jan ji dal zase zbořit.

Pohyb se psem ano, ale na vodítku.

 

Raduň

          

Kde: obec Raduň, okres Opava

Na místě gotické tvrze ze 14. stol. vybudovali Tvorkovští z Kravař ve 2. polovině 16. stol. čtyřkřídlé renesanční šlechtické sídlo. V letech 1816 - 1822 radikálně vše změněno a původní renesanční stavba nahrazena novým empírovým zámkem.  Spolu s ním byla přeměna i zámecká zahrada na nádherný krajinářský park. Později, v duchu romantických představ postavena kamenná zeď a vysoká válcová věž. Poslední přestavby ukončeny v roce 1918. Velmi cenná je knihovna s téměř 16 000 svazky.

Pesani do zámeckého parku mohou a procházka kolem malého rybníčku je velmi příjemná.

 

Hradec nad Moravicí

          

Kde: obec Hradec nad Moravicí, okres Opava

Gotický knížecí hrad postavil na místě staršího hradiště ve 2. polovině 13. stol. Přemysl Otakar II., sídlil tu jeho nejstarší syn mikuláš, vévoda opavský. Od roku 1278 majetkem královny vdovy Kunhuty, která je zde tajně oddána se Závišem z Falkenštejna. Hrad je od roku 1306 opět v držení Mikuláše I. V roce 1646 jej kupuje Jiří z Poděbrad, v roce 1485 pak syn Matyáše Korvína Jan a v roce 1501 je poškozen požárem. Na sklonku 16. století objekt přebudován na renesanční šlechtické sídlo - severní a východní trakt tzv. Bílý zámek. Hradec se stal střediskem hudební kultury - sjižděli se sem nejvýznamější hudební osobnosti z cele Evropy - L. van Beethowen, N. Paganini, F. Liszt, hrály se opery. 26.2.1796 dopoledne vypukl požár, který se rychle rozšířil. Popelem lehla rozsáhlá knihovna s 15 000 svazky i zámecká galerie. Od roku 1797 nová výstavba a areál dostal prakticky dnešní podobu. Byly zrušeny hradby, městské zdi a věžě. Tmavé místnosti nahrazeny prosvětlenými komnatami. Bílý zámek dostal dostal empírovou fasádu s portikem. Příkopy byly zasypány a svahy srovnány, okolí upraveno podle italského vzoru. V té době byl také založen anglický krajinářský park, později rotšířen až na 130 ha, jeden z největších u nás. V 80. letech 19. století přistavěny další budovy včetně hradeb a hradní brány - zvané Červený zámek.

Psi mohou do zámeckého parku a myslím, že pokud dojdete dostatečně daleko, můžete je pustit na volno.

 

Nový Světlov

          

Kde: obec Bojkovice, okres Uherské Hradiště

Zámek jehož pseudogotický vzhled vyvolává až pohádkový dojem. Jeho historie však sahá až do 2. poloviny 15. století, kdy tu bylo náhradou za zničený hrad postaveno nové pozdně gotické sídlo, tvořené opevněným palácem a věžovitou branou. Byl to jeden z nejmladších moravských hradů.  V 16. století rozšiřován renesančními přístavbami z důvodů nebezpečí z Uher. Je zdokonaleno opevnění, které doplnily čtyři pětiboké bastiony. To se později ukázalo jako velmi prozíravé - protože hrad nebyl nikdy dobyt. V roce 1605 uherská vojska Bočkajovců, 1645 - 46 Švédové a v roce 1663 Turci a Tataři, ti všichni odtáhli s nepořízenou. V letech 1846 - 56 hrad přestavěn v duchu romantické tudorovské gotiky.

Brána se na noc nezamyká a zámek je celoročně otevřen. V zámku je dnes muzeum Boskovicka. Se psem je možná prohlídka parku, ten, ale není moc udržován.

 

Hluboká nad Vltavou

              

Kde: obec Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

Historie spadá daleko do středověku. Již ve 13. století tu byl vybudován ranně gotický hrad, který byl oporou královské moci proti Vítkovcům. Ale díky sňatku s královnou - vdovou Kunhutou , v roce 1285, získal Hlubokou tehdy nejmocnější český velmož Záviš z Falkenštejna. Správu hradu svěřil do rokou svého bratra Vítka. Po popravě Záviše, pod hradbami hradu a zraky bratra Vítka, získává hrad král, který po Hluboké velmi dychtil. A tak se stává majetkem královským, je ale velmi často dávána jako zástava. V 80.letech 16. století přestavěn hrad na renesanční zámek. V letech 1721 - 28 dostal podobu barokní. V roce 1840 je zahájena přestavba ve stylu romantické tudorovské gotiky. Na zámek navazuje rozsáhlý anglický park s mnoha cizokrajnými dřevinami.

Do zámeckého parku je vstup se psem povolen.

 

Slavkov u Brna

         

Kde: obec Slavkov u Brna, okres Vyškov

Popis: němečtí rytíři si v původní vsi vystavěli pozdně románskou řádovou komendu. Po úpadku řádu přešla do světských rukou a byla upravena na tvrz. Ve druhé polovině 16. stol. přestavěna renesančně. Stavba monumentálního vrcholně barokního objektu začala v 90. letech 17. st. a dokončena byla v roce 1752. Dalších 15 let trvala výzdoba.V zámku je 115 komnat. Za druhé světové války obsadili zámek německá vojska a při bombardování v roce 1945 byl značně poškozen. Po roce 1952 rozsáhle rekonstruován . Zámecký areál obklopuje velký park, původně francouzská zahrada .Jsou v ní čtyři velké bazény a vodotrysky a taky 47 plastik - převážně postav z antických bájí. Rostou i vzácné stromy. Zbytek zahrady byl přemeněn na anglický park.

Já viděla pouze značku psa a bez vodítka,pod tím je jasně červeně napsáno, že zákaz pobíhání psů na volno bez náhubku a já slepá to neviděla, až když jsme odcházeli. Přesto, že tady bylo hodně lidí a dost malých dětí, těm jsme se pro jistotu vyhli,panika rodičů se nesmí podceňovat, nikomu naši psi nevadili. Náštěvu tohoto zámku velmi doporučuju, bylo tady opravdu krásně.

 

Milotice 

          

Kde: obec Milotice, okres Hodonín

Popis: gotická tvrz z 15. století přestavěna po polovině 16. st. na renesanční zámek, který je v polovině 17. st. zpustošen Tatari a v roce 1705 vypálen uherskými Kuruci. Po roce 1720 ho dal tehdejší majitel přestavět ve stylu vrcholového baroka. Zámek odděluje příkop a most, který spojuje zámek s okolím,z jedné strany, je zdoben bohatou sochařskou výzdobou. Zámek doplňuje francouzská zahrada s kašnami a fontánami a anglický park s romantickou zříceninou a pavilonkem.

Psi mají vstup povolen pouze na vodítku a s košíkem, tak je napsáno na ceduli před vstupem do zámku. Platí se pouze prohlídka zámku, tam nesmí, zámecká zahrada je bez poplatku. Košík měli pouze naši psi, ostatní na to kašlou. Tak jsme je po dovolení sundaly i my. Pokud sejdete z hlavní cesty a zajdete dál do parku nebo zahrady, můžete je jako my pustit na volno. Samozřejmostí je úklid po psovi.

 

Červená Lhota

         

Kde: obec Červená Lhota, okres Jindřichův Hradec

Popis: raně gotická tvrz, vystavěná ve 13. století na skalním útesu nad Deštěnským potokem, jeho přehrazením se skála změnila na ostrůvek. V roce 1530 přestavěna na renesanční zámek. Kamenný most, spojující zámek se souší, byl vybudován v roce 1622 a nahradil původní padací. Kolem rybníka vede značený vycházkový okruh, dlouhý pouze 1km. Patří k nejkrásnějším a nejromantičtějším českým zámkům.

Pokud se vyhneme času, kdy je zámek nejvíce navštěvován, není problém mít pejsky na volno a užít si sice krátkou, ale krásnou procházku a s výhledem na pohádkový zámek.

 

Rájec - Jestřebí 

      

Kde: obec Rájec - Jestřebí, okres Blansko

Popis: ve 14. - 15. stol. jsou tu pravděpodobně dvě tvrze, ty jsou po husitských válkách pobořeny. Kolem roku 1570 jedna z tvrzí obnovena a přestavěna na renesanční zámek. V roce 1763 však vyhořel. Jeho zdí bylo použito na výstavbu honosné zámecké rezidence v letech 1763 - 69. U nás je to ojedinělá stavba panského sídla inspirovaná francouzskou architekturou z doby Ludvíka XVI, tzv. luisézového klasicismu.

Do zámeckého parku není problém vzít sebou psa a protože je u zámku velké množství laviček, tak si na nich odpočinout a vystřídat se na prohlídky.

 

Lednice 

             

Kde: obec Lednice, okres Břeclav

Popis: tvrz z roku 1222 byla v 16. stol. přestavěna na renesanční zámek. V 17. stol. prochází zámek rozsáhlou přestavbou v barokním stylu. Dnešní vzhled ve stylu tudorovské novogotiky je z let 1846 - 58. Kvůli tomu byl             dvorní architekt poslán ,,na zkušenou,, do Anglie. K zámku patří obrovský skleník z let 1843 - 45 s tropickými a subtropickými rostlinami a Minaret - nejsevernější a jedna z největších staveb svého druhu mimo islámský svět. V lednicko - valtickém areálu nalezneme dalších asi sedm zámečků a altánů.

Je možné mít pejsky volně, ale vzhledem k tomu, že je to jedna z našich nejnavštěvovaných památek, je dobré je mít pod kontrolou a nenechat je úplně bez dozoru aby nedošlo zbytečně ke konfliktům. Na lednicko - valtický areál si určitě vyčleníme celý den.

V Lednici je i něco pro milovníky dostihového sportu - dráha pro chrtí dostihy - velice doporučuji, je moc příjemné strávit tam den a zažít něco jiného, ikdyž pouze jako divák.

 

Dětenice

        

Kde: obec Dětenice, okres Jičín

Popis: gotická tvrz přebudovaná koncem 16. stol. renesančně. Až v letech 1760 - 62 přestavěna na pozdně barokní zámek. Dnes je soukromým majetkem. K zámku patří pivovar, ve kterém vaří vlastní pivo, a středověká hospoda.

Vstup do zámeckého parku za poplatek asi 40,- Kč, je možné i se psem, vstupné do zámku se platí zvlášť. Velice doporučujeme návštěvu středověké hospody. Obsluha je v dobových kostýmech, huláká po sobě a zákazníkům zásadně tyká. Je sice potřeba sáhnout hlouběji do peněženky, ale vrátit se v čase o pár století zpět není zas tak špatné. Vnitřek hospody je kamenný a světlo je pouze od svíček a od krbu na kterém se připravuje jídlo. Kamenná podlaha je podestlána slámou a do hospody mají přístup i psi.